Reklamacje i zwroty

Zgodnie z polskim prawem mamy obowiązek przyjąć zwrot towaru. Z uwagi na to, że produkt musi być zdatny do dalszej odsprzedaży, nie umożliwiamy zwrotu otwartego produktu lub takiego z uszkodzonym opakowaniem.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy w stosunku do Klienta jest określona w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, w szczególności w Kodeksie cywilnym (Kodeks Cywilny) (w szczególności w art. 556–576)